• Karta OpenVox A810E jest kartą umożliwiającą podłączenie do serwera poprzez łącze PCI-express telefonów analogowych i linii telefonii analogowej PSTN
  • Zapewnia wysoką jakość połączeń na maksymalnie 8 portach FXO/FXS
  • Nie jest standardowo wyposażona w porty FXO/FXS – zblokowane poczwórne FXO400/FXS400, podwójne FXO402/FXS402 bądź pojedyncze FXO401/FXS401 porty należy zakupić osobno
  • możliwość dopasowania routingu przerwań
  • możliwość dopasowania częstotliwości przerwania
  • do 8 jednoczesnych połączeń PSTN na jednym złączu PCI-express
  • kompatybilna z wszystkimi komercyjnymi płytami głównymi
Close Menu