Moduł FXS100 zainstalowany na karcie A400P/E pozwala na podłączenie analogowych urządzeń telefonicznych. Ze względu na swoją modularną budowę karta A400P/E umożliwia na dołączenie w każdej chwili kolejnego modułu FXO100 lub FXS100. Moduły FXO100/FXS100 spełniają wszystkie wymogi stawiane przez operatorów analogowych linii telekomunikacyjnych.

Funkcjonalność:

FXS – Foreign Exchange Station

FXO – Foreign Exchange Office

Urządzenie FXS inicjuje i przesyła napięcie wyzwalające sygnał dzwonka telefonu. Z kolei urządzenie FXO może odebrać takie napięcie wysłane przez urządzenie FXS.Telefon odbierający połączenie jest ostatnim urządzeniem FXO w całym łańcuchu połączenia i kiedy otrzyma sygnał napięciowy z urządzenia FXS aktywuje swój dzwonek.

Close Menu