Moduł FXS400 zainstalowany na karcie A2410P/E, A1610P/E czy A810P/E pozwala na podłączenie do 4 analogowych urządzeń telefonicznych. Ze względu na swoją modularną budowę karty A2410P/E, A1610P/E czy A810P/E umożliwiają dołączenie w każdej chwili kolejnego modułu FXO400/401/402 lub FXS400/401/402. Moduły FXO400/401/402 oraz FXS400/401/402 spełniają wszystkie wymogi stawiane przez operatorów analogowych linii telekomunikacyjnych.

Funkcjonalność:

FXS – Foreign Exchange Station

FXO – Foreign Exchange Office

Urządzenie FXS inicjuje i przesyła napięcie wyzwalające sygnał dzwonka telefonu. Z kolei urządzenie FXO może odebrać takie napięcie wysłane przez urządzenie FXS.Telefon odbierający połączenie jest ostatnim urządzeniem FXO w całym łańcuchu połączenia i kiedy otrzyma sygnał napięciowy z urządzenia FXS aktywuje swój dzwonek.

Close Menu