Karty instalowane za pośrednictwem złącza PCI bądź PCI-express serwera, umożliwiające połączenie software-owych rozwiązań telefonicznych zbudowanych na platformie Asterisk z siecią PSTN, poprzez porty FXO/FXS.

4-portowa karta analogowa, umożliwiająca adaptację do 4 portów FXO/FXS, instalowana przy użyciu złącza PCI

4-portowa karta analogowa, umożliwiająca adaptację do 4 portów FXO/FXS, instalowana przy użyciu złącza PCI-express

8-portowa karta analogowa, umożliwiająca adaptację do 8 portów FXO/FXS, instalowana przy użyciu złącza PCI

8-portowa karta analogowa, umożliwiająca adaptację do 8 portów FXO/FXS, instalowana przy użyciu złącza PCI-express

16-portowa karta analogowa, umożliwiająca adaptację do 16 portów FXO/FXS, instalowana przy użyciu złącza PCI

16-portowa karta analogowa, umożliwiająca adaptację do 16 portów FXO/FXS, instalowana przy użyciu złącza PCI-express

24-portowa karta analogowa, umożliwiająca adaptację do 24 portów FXO/FXS, instalowana przy użyciu złącza PCI

24-portowa karta analogowa, umożliwiająca adaptację do 24 portów FXO/FXS, instalowana przy użyciu złącza PCI-express

Moduł FXS100 zainstalowany na karcie A400P/E pozwala na podłączenie jednego analogowego urządzenia telefonicznego

Moduł FXS400 zainstalowany na kartach A810P/E, A1610P/E bądź A2410P/E pozwala na podłączenie do czterech analogowych urządzeń telefonicznych

Moduł FXS401 zainstalowany na kartach A810P/E, A1610P/E bądź A2410P/E pozwala na podłączenie  jednego analogowego urządzenia telefonicznego

Moduł FXS402 zainstalowany na kartach A810P/E, A1610P/E bądź A2410P/E pozwala na podłączenie do dwóch analogowych urządzeń telefonicznych

Moduł FXO100 zainstalowany na karcie A400P/E pozwala na podłączenie jednej analogowej linii telekomunikacyjnej PSTN

Moduł FXO400 zainstalowany na karcie A810P/E, A1610P/E bądź A2410P/E pozwala na podłączenie do czterech analogowych linii telekomunikacyjnych PSTN

Moduł FXO401 zainstalowany na kartach A810P/E, A1610P/E bądź A2410P/E pozwala na podłączenie   jednej analogowej linii telekomunikacyjnej PSTN

Moduł FXO402 zainstalowany na kartach A810P/E, A1610P/E bądź A2410P/E pozwala na podłączenie   do dwóch analogowych linii telekomunikacyjnych PSTN

Close Menu